Disclaimer In Balans Almelo

Disclaimer https://www.inbalansalmelo.nl

Op de aanwezige informatie op de website van inbalansalmelo.nl besteden wij in hoge mate aandacht.

Toch kan het voorkomen dat er onvolledige, of onjuiste informatie leesbaar is op deze website. Met betrekking tot dergelijke situaties aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit jouw interpretaties en het gebruik van alle aanwezige informatie op de website.

Dit geldt eveneens voor informatie die al dan niet door derden via deze website beschikbaar is gesteld. Auteursrechtelijke bepalingen Alle aanwezige content kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd.

Op grond van het Nederlandse Auteursrecht, behoort al de besproken content toe aan inbalansalmelo.nl Het auteursrecht van inbalansalmelo.nl rust daarmee op deze websitecontext.

Zonder schriftelijke toestemming van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van inbalansalmelo.nl is het dan ook niet toegestaan om content te verveelvoudigen; of openbaar te maken.

Indien je zonder toestemming content plaatst op eigen kanalen waar ons auteursrecht op rust, loop je het risico door ons aansprakelijk gesteld te worden voor alle kosten die wij in dit kader maken en de schade die wij hierdoor oplopen.

Prijzen, weergegeven op deze website, kunnen te allen tijde wijzigen.

Aan verleende prijsindicaties, of op de website weergegeven prijsindicaties, kunnen geen rechten worden ontleend. Enkel in geval van officiële offertes kun je aanspraak maken op een bepaalde prijsstelling. In algemene zin kunnen aan de aanwezige informatie op deze website geen rechten worden ontleend.

Meer weten over het juridisch beleid van inbalansalmelo.nl

Stuur dan een mail naar info@inbalansalmelo.nl